Echte boerderijdieren en alles over hun verzorging op Zorgboerderij De Broekse Hoeve.
5556 logo
5253 logo
5267 logo
previous arrow
next arrow

Gezinscoaching

De verbinding met anderen en met name het gezin is één van de belangrijkste dingen in het leven. Nu kan het zijn dat die verbinding in het gezin onder druk staat. Er zijn vraagstukken die binnen het hele gezin spelen. Dat jullie ergens tegenaan lopen en/of dat er spanningen binnen het gezin zijn. Of er zijn dingen gebeurd die jullie niet goed begrijpen. Jullie willen iets veranderen in hoe jullie met elkaar omgaan, maar je weet niet goed waar te beginnen. Een steuntje in de rug kunnen jullie hierbij goed gebruiken. Gezinscoaching met paarden biedt die steun.

De twee pijlers van gezinscoaching zijn de gezinspatronen en de individuele talenten en behoeftes.

Gezinspatronen gaan over de manier hoe gezinnen zich volgens een vast patroon gedragen. Om een voorbeeld te geven: een patroon is hoe kerst gevierd wordt. Als je hierover na gaat denken kom je vast tot het inzicht dat iedereen ongeveer ieder jaar dezelfde rol op zich neemt. Patronen geven mensen en gezinnen houvast. En houvast vinden alle mensen fijn, want het geeft zekerheid. Het is een soort ongeschreven regel hoe het gaat. Als een gezinslid uit het patroon stapt, stuit het vaak op weerstand van het gezin. Probeer maar eens met kerst een andere rol op je te nemen en ervaar dan wat er gebeurt. Die weerstand is bedoeld om het patroon in stand te houden. Want zo deden we het altijd. Het vraagt wilskracht van het hele gezin om patronen te veranderen.

Patronen ontstaan in de loop van de tijd en zijn vaak onbewust. Nu is het voorbeeld van kerst een simpel voorbeeld. Zo heb je in jouw familie allerlei patronen. En die kunnen onbedoeld leiden tot ongewenste situaties. Denk maar eens na hoe jullie omgaan met emoties, verlies, werk, huishouden, geld, balans in geven en nemen etc. etc.

In de gezinscoaching gaan we, met behulp van het paard, kijken welke patronen er binnen jullie familie zijn.  Samen bespreken we of dit gewenste patronen zijn en of jullie hierin iets willen veranderen. Ik geef handvatten mee hoe jullie de verandering kunnen realiseren.

Individuele talenten en behoeftes. Oog hebben voor de individuele talenten en behoeftes is essentieel binnen een gezin. Dit kan in het nauw komen door bepaalde keuzes, door patronen die hier minder in voorzien, of doordat gedrag van gezinsleden niet begrepen wordt. In essentie gaat het erom dat je elkaar kunt accepteren voor wie je bent. Met alle mooie kanten, maar ook minder mooie kanten. Dat je als gezinslid je gezien en begrepen voelt. En dat jij met jouw unieke talenten weet bij te dragen aan de gezinsband.

In de gezinscoaching kijken we naar individuele behoeftes en talenten. We ont-dekken die gezamenlijk. En kijken waar je die kunt inzetten.

De rol van paarden. Je kunt praten over gedrag en dynamieken. Je kunt het ook ervaren. Vaak is het ervaren veel krachtiger. Daarom zet ik graag paarden in. In opdrachten met het paard gaan jullie dynamieken en behoeftes ervaren. Verder kunnen wij veel leren van paarden. Zij leven in een kudde, wat je kunt zien als een soort gezin. Ze zijn daardoor sterk sociale dieren die reageren op de interactie binnen jullie gezin.

Praktische informatie  Gezinscoaching is er voor alle gezinnen die naar zichzelf willen kijken. Voor gezinnen die een steun in de rug kunnen gebruiken. De coaching kan zowel voor gezinnen met jonge kinderen (vanaf 6 jaar) als voor gezinnen met volwassen kinderen. De coaching is buiten in de natuur. Trek daarom kleren aan die vies mogen worden en die wind- en waterdicht zijn. We gaan niet op de paarden zitten, de coaching is op de grond. Ook als je paarden spannend vindt kun je er veel van leren. Ik help je om om te gaan met die spanning.

Broekse Hoeve

Zorgboerderij De Broekse Hoeve
Sanne van Melfoort-Sijbrandij
Broeksteeg 5
5738 PB Mariahout

T 06 488 04 687
E info@broekse-hoeve.nl

AGB code PGB : 41526103
AGB code ZIN zorg SZZ: 73732952

Openingstijden

Maandag09.00 tot 19.00 uur
Dinsdag09.00 tot 19.00 uur
Woensdag09.00 tot 19.00 uur
Donderdag09.00 tot 19.00 uur
Vrijdag09.00 tot 19.00 uur
Zaterdag09.00 tot 19.00 uur
Zondag op afspraak

Broekse Hoeve

Zorgboerderij De Broekse Hoeve
Sanne van Melfoort-Sijbrandij
Broeksteeg 5
5738 PB Mariahout

T 06 488 04 687
E info@broekse-hoeve.nl

AGB code : 41526103

Openingstijden

Maandag09.00 tot 19.00 uur
Dinsdag09.00 tot 19.00 uur
Woensdag09.00 tot 19.00 uur
Donderdag09.00 tot 19.00 uur
Vrijdag09.00 tot 19.00 uur
Zaterdag09.00 tot 19.00 uur
Zondag op afspraak

© 2021 - 2024 Broekse-hoeve.nl Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram